Οι φοιτητές που δεν έχουν περάσει το εργαστήριο του μαθήματος μπορούν να προσέλθουν την ΤΡΙΤΗ 29 Σεπτεμβρίου 2020 και από ώρα 10:00 για την εξέτασή τους κατά ομάδες. Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορούν να συμπληρώνουν την ώρα (από αυτές που αναγράφονται) που επιθυμούν να εξεταστούν

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sYyISoyRB1mlvYmjzxEgtbBKkGKx9r3HjTvdf3HLCac/edit?ts=5f6b5af3#gid=0

Η Υπεύθυνη Μαθήματος

Δρ Ελένη Κορτιάνου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια