Αγαπητοί φοιτητές,

σύμφωνα με τη σημερινή δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) σχετικά με τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (ΦΕΚ 4899 τ. Β’) αναστέλλεται κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία συμπεριλαμβανομένης και της πρακτικής άσκησης.

Δυστυχώς, η εξαίρεση για τους τελειόφοιτους φοιτητές δεν ισχύει πλέον.

Επομένως, η Κλινική Φ/Θ Νευροαποκατάσταση του 7ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, όπως και τα υπόλοιπα μαθήματα, αμέσως όταν επιτρέψουν οι συνθήκες.

Ευχόμαστε να παραμείνετε υγιείς

Καθ. Νικόλαος Στριμπάκος, Πρόεδρος Τμήματος Φυσικοθεραπείας

Ελένη Κορτιάνου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Εισηγήτρια Προγράμματος Σπουδών Φυσικοθεραπείας