Για αύριο Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Ομάδα 6: Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Λαμίας (κα Φατσιλίδη)
Ομάδα 5: Μ.Ε.Θ. Γ.Ν. Λαμίας (κα Παπαφιλίππου)
Ομάδα 2: ΚΕ.Φ.Ι.Α. (κα Γκιόνι)
Ομάδα 1: Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Φθιώτιδας (κα Μπίλικα)
Ομάδα 4: Ειδικό Δημοτικό Σχολείο (κα Στεφανούλη)

(Ωράριο προσέλευσης στο ΕΕΕΕΚ και Ειδ. Δημοτικό > Α Υποομάδα: 08:15-09:40, Β Υποομάδα: 09:40-12:00)

Σήμερα με ενημέρωσαν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λαμίας ότι μας δέχονται. Στο κτήριο της Φυσικοθεραπείας δε γίνονται μαθήματα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ανακοινωθεί το εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

Για την προσέλευσή σας αλλά και τις ειδικές προφυλάξεις ισχύει ότι και πριν την διακοπή των μαθημάτων.

Γιώργος Παράς