Για αύριο Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021 το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Ομάδα 2: Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Λαμίας (κα Ζουμποπούλου)
Ομάδα 3: Μ.Ε.Θ. Γ.Ν. Λαμίας (κα Παπαφιλίππου)
Ομάδα 7: ΚΕ.Φ.Ι.Α. (κος Τρίγκας)
Ομάδα 5: Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Φθιώτιδας (κα Γκιόνι)
(Ωράριο προσέλευσης στο ΕΕΕΕΚ > 8Α Ομάδα: 08:15-09:40, 8Β Ομάδα: 09:40-12:00)

Είμαστε σε αναμονή της απάντησης από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λαμίας. Στο κτήριο της Φυσικοθεραπείας δε γίνονται μαθήματα.

Για την προσέλευσή σας αλλά και τις ειδικές προφυλάξεις ισχύει ότι και πριν την διακοπή των μαθημάτων.

Γιώργος Παράς