Από Τρίτη, 07/1/2020 οι Φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών του πρώην Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, θα σιτίζονται στο Νέο Εστιατόριο που βρίσκεται στην οδό Πανουριά 7 – Λαμία.