Οι εξετάσεις της 18/1/2021 στα μαθήματα της  και της Ψυχολογίας της Υγείας και Παθολογίας θα διεξαχθούν προφορικά μέσω MS-team . Οι φοιτητές της Παθολογίας είναι υποχρεωμένοι να εισέλθουν μέσω των κωδικών τους στην εφαρμογή μεταξύ 11.30 πμ και 11.35 πμ της 18/1/2021 ώστε να καθορισθούν ομάδες και στη συνέχεια να εξετασθούν. Ουδείς θα γίνει δεκτός προς εξέταση αν δεν εισέλθει την συγκεκριμένη ώρα.

Οι φοιτητές  της Ψυχολογίας στην Υγεία πρέπει να σε εισέλθουν στην εφαρμογή Ms-team μέσω των κωδικών τους από 11. 45 -12.00 πμ ώστε να καθορισθούν ομάδες και στη συνέχεια να εξετασθούν. Ουδείς θα γίνει δεκτός προ εξέταση αν δεν εισέλθει την συγκεκριμένη ώρα.

Ο Καθηγητής

Dr Παναγιώτης Ζυγούρης