Οι τροποποιητικές Δηλώσεις για μαθήματα και για εμβόλιμη θα γίνονται ΜΟΝΟ από την Γραμματεία 11-29 Νοεμβρίου 2019 και ώρες 11:00-13:00